Dansk Industri

Udvidet overvågning af danskernes internettrafik rammer skævt

Justitsministeriets seneste udmeldinger om en omfattende overvågning af danskernes internettrafik står ikke mål med hensigten om at komme almindelig kriminalitet til livs.

Justitsministeriet og Rigspolitiet annoncerede lige inden weekenden i sidste uge, at man ønsker at genindføre krav om logning af internetsessioner. Denne gang i en mere omfattende form, hvor der skal foretages en registrering af internettrafikken knyttet til alle danske virksomheder og borgeres internettrafik. Hensigten med denne udvidede sessionslogning er angiveligt, at logning af teletrafikken er blevet mindre anvendeligt for Rigspolitiets efterforskning, da elektronisk kommunikation i stadigt stigende grad foretages via internettjenester frem for telenettet.

DI Digital bakker op om Rigspolitiets bestræbelser for at sikre danske virksomheder og borgere mod kriminalitet og anerkender Rigspolitiets behov for effektive efterforskningsredskaber. Det er imidlertid vigtigt at sikre proportionalitet mellem mål og midler, særligt når der er tale om indgreb i virksomhedernes og borgernes retssikkerhed. Det noteres i den forbindelse, at Rigspolitiets argumentation for genindførelse for sessionslogning ikke er særligt knyttet til terrorbekæmpelse, men i stedet almindelig kriminalitetsefterforskning.

Sessionslogning er ikke proportionalt

DI Digital mener således ikke at Justitsministeriets meget indgribende forslag om at overvåge alle danske virksomheder og borgeres internettrafik, står mål med hensigten om at kunne retsforfølge kriminelle aktiviteter. Det er allerede i dag muligt efter retsplejelovens bestemmelser med dommerkendelse at få etableret målrettet overvågning af én eller flere brugers internettrafik.

Det er samtidigt flere tekniske begrænsninger for at etablere en overvågning af danskernes internettrafik, som i sidste ende vil være brugbar i politiets efterforskninger. Mange internetbaserede tjenester fører brugernes kommunikation via servere i andre lande. Det betyder at der reelt er stor risiko for at den indhentede information bliver meget upræcis og dermed ikke brugbar i efterforskningsøjemed. Hertil kommer at sessionslogning kan omgås af brugere, der har en interesse heri.

Endelig vil det være særdeles omkostningsfyldt at ændre systemer på tværs af hele telebranchen til at kunne håndtere sessionslogning. Samlet vurderes investeringerne til at kunne overvåge alle danske internetbrugers trafik at beløbe sig til et trecifret millionbeløb. Det vil være midler, der i så fald ikke vil kunne investeres i bedre bredbåndsdækning i hele landet.

DI Digital vil derfor opfordre Justitsministeren til at udsætte fremsættelse af lovforslaget og i stedet invitere telebranchen til dialog om Rigspolitiets behov i lyset af den stigende kommunikation over internettet.

Udvidet overvågning af danskernes internettrafik rammer skævt
Billede i toppen: DI pressebillede