Teleindustrien

Pressemeddelelse: Ny logning på vej

Vi har i dag fået præsenteret Justitsministeriets forslag til nye logningsregler.

Præsentationen kan ses her Nye logningsregler

Vi ved ikke meget mere, end det der fremgår af præsentationen. Man påtænker at fremsætte et lovforslag om nye regler allerede i marts 2016.

Det er på flere måder nogle bekymrende meldinger, vi fik fra Justitsministeriet i dag. Der er mange uklarheder – af både juridisk, teknisk og økonomisk karakter.

Der er tale om ikke bare en genindførelse af sessionslogningen, men en genindførelse af logningen i en stærkt udvidet form.

Helt grundlæggende er det betænkeligt at fremsætte et forslag om så massiv overvågning af danskerne i lyset af dommen fra EU-domstolen fra 2014, hvor direktivet blev underkendt. Endvidere har man på ingen måde lavet de tekniske analyser om muligheder og begrænsninger – og om det igen bliver en masseindsamling af oplysninger, der ikke har nogen værdi. Man vil altså have mere af det, man tidligere konstaterede var værdiløst. Endelig er vi som telebranche stærkt bekymrede for de økonomiske omkostninger, der følger med de nye regler. Der vil være tale om udgifter til udstyr til flere hundrede millioner kr. og store løbende omkostninger til drift og administration. Det vil helt utvivlsom føre til færre penge til investeringer i bredbånd og bedre mobildækning i Danmark.

Det vil være helt uansvarligt at fremsætte et lovforslag til marts 2016 på et så uklart grundlag. Den eneste rigtige beslutning vil være at udsætte revisionen af reglerne.

Vi skal ikke igen gå dansk enegang i EU og gennemføre en indgribende og juridisk stærkt tvivlsom logning, hvor det er vanskeligt at se, hvordan det vil have større værdi end tidligere.

Og vi er i branchen meget spændte på, hvordan regeringen vil kombinere dette med deres løfte om byrdestop for erhvervslivet – og ambitionerne om at sikre bedre bredbånd og mobildækning i hele landet.

Ny logning på vej